Föreningspoolen - Bromma Blocks

Föreningspoolen

Föreningspoolen

Föreningspoolen

Här kan du som lokal idrottsförening i Bromma med omnejd söka medel från Bromma Blocks Föreningspool. Medlen ska öronmärkas för initiativ som främst främjar barn- och ungdomars möjlighet att utöva sin idrott. Exempelvis kan det vara till föreningens hållbarhetssatsning, medlemsavgifter, inkluderingsprogram eller initiativ som sätter fler barn och ungdomar i rörelse. Föreningspoolen sjösätts för att kunna underlätta för föreningar i vårt upptagningsområde att få sponsormedel från Bromma Blocks. Q&A finns längre ner på sidan.

*Obligatoriska uppgifter

Föreningspoolen sjösätts för att kunna underlätta för föreningar i vårt upptagningsområde att få sponsormedel från Bromma Blocks.

Ansökan gör du genom att fylla i formuläret med följande:

  • Föreningsnamn
  • Kontaktuppgifter
  • Hur mycket bidrag ni söker (högst 15 000 kr)
  • En beskrivning vad sponsringsbeloppet ska gå till

Nej, vi har ett tak på hur mycket pengar vi kan bidra med.

Vi har valt att avgränsa området till Bromma Blocks upptagningsområde för att stötta det lokala idrottslivet.

Bidraget från Föreningspoolen ska vara öronmärkt till något som främjar ungdomsverksamheten eller social hållbarhet inom föreningen. Exempel på detta kan vara inom föreningens hållbarhetssatsning, medlemsavgifter, inkluderingsprogram eller initiativ som sätter fler barn och ungdomar i rörelse.

Ja, eftersom sponsring inte är avdragsgillt utan motprestation (anses då som gåva) måste ni göra en motprestation. Detta bestämmer vi tillsammans med den klubb/förening som fått bidrag. Men som standard har vi som motprestation att delta på en utav två föreningsdagar som Bromma Blocks arrangerar per år, nyhetsutskick och inlägg på sociala medier om föreningspoolens bidrag.

Ja, vi har inte satt ett tak på hur många gånger man får ansöka. Men man kommer dock kanske inte få sin ansökan beviljad varje gång. Alla ansökningar hamnar i samma process.

En del av syftet med Föreningspoolen är att vi ska kunna ta snabba beslut om ansökan ska bli beviljad eller inte. Därför ska vi behandla ansökan så fort som möjligt.

Om er ansökan till Föreningspoolen godkänns, kommer ni att erhålla ett avtalsdokument. Efter att avtalet har undertecknats, fakturerar ni Bromma Blocks för det beviljade bidraget.

Nej, det är endast hela föreningar som kan söka medel.

Bromma_Blocks_Logo_Landscape-01

En unik shopping destination som ligger i de kulturhistoriska hangarerna. Våra butiker ger dig flexibilitet att handla allt du någonsin behöver, vart än livet leder dig.

Powered by BWP GROUP

En unik shopping destination som ligger i de kulturhistoriska hangarerna. Våra butiker ger dig flexibilitet att handla allt du någonsin behöver, vart än livet leder dig.