Bromma Blocks växer

Stockholms stad har gett oss klartecken att bygga ut vår galleria. Bygglovet gäller en utbyggnad på 26.000 kvadratmeter, varav 16.000 kvadratmeter kommer att innehålla handel, restauranger, service etc. Antalet hyresgäster ska fördubblas till drygt 160 då Bromma Blocks växer från 57 000 kvm till 81 000 kvm. Byggstart är planerad till hösten 2018.

2018
Planerad byggstart av den nya galleriadelen på Bromma Blocks är hösten 2018.

2020
Planerad öppning är hösten 2020. 

2020
Tvärbanans hållplats Bromma Blocks och till Bromma Flygplats planeras stå klara och tas i bruk.

 

Nya verksamheter

Här kommer vi löpande presentera de nya hyresgäster som kommer öppna verksamheter i den nya gallerian som kommer växa fram på Bromma Blocks.

I vårt pressrum kan du läsa mer om respektive nyhet!

 

Trampolinparken Yoump

Trampolinparken Yoump öppnar sin verksamhet på Bromma Blocks hösten 2020. Yoump är ett svenskt trampolinkoncept, en ny generation av sport och nöjesarena där fokus ligger på att inspirera till en aktivare och roligare livsstil.
Läs mer om Yoump här!