Tvärbanehållplatsen Karlsbodavägen avstängd

Hållplatserna Norra Ulvsunda och  Karlsbodavägen (närmast Bromma Blocks) är avstängd under tiden spårarbeten utförs för tvärbanans Kistagren. Arbetet beräknas pågå i cirka 15 månader med start den 24 april 2018. För att SL inte ska behöva stänga av helt för arbeten körs Tvärbanan under byggtiden mellan Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen på ett spår, men då utan att stanna på hållplatserna.

Läs mer på SLs hemsida för hur du kan planera din resa t/r Bromma Blocks – och även SLs reseplanerare.

 

Fotograf: Mikael Ullén, Trafikförvaltningen