Stolt sponsor

På bild; David McCann (Klubbdirektör Alvik Basket), Sanna Sultan (Centrumchef Bromma Blocks) och Maria Sjöholm (Verksamhetschef Brommagymnasterna)

Bromma Blocks har under 2018 gått in som sponsor till Alvik Basket och Brommagymnasterna. Samarbetet med de båda föreningarna handlar mindre om exponering och mer om att stötta deras värdegrundsarbete, samhällsengagemang och levandegöra olika värdegrundsfrågor i praktiken. Bromma Blocks är en stark kommersiell kraft lokalt som vill verka för positiva samhällsinsatser i Bromma. Att vi inlett ett samarbete med Alvik Basket och Brommagymnasterna innebär att vi tillsammans med föreningarna kan göra det fantastiska arbete med värdegrundsfrågor och samhällsengagemang starkare och mer varaktigt.

Avtalet, som löper över två år med Alvik Basket, gör det möjligt att t.ex. utveckla de insatser Alvik Basket gör för lokalsamhället under paraplyet Alviksandan genom exempelvis stödboenden för nyanlända och nattbasket för unga. Samarbetet öppnar således upp för att skapa en stabil plattform att utveckla och berätta om det Alvik Basket också verkar och arbetar för utanför basketplanen.

Avtalet med Brommagymnasterna, som också det löper över två år, fokuserar på att finslipa och utveckla Brommagymnasternas värdegrund; Glädje, trygghet och utveckling och ge utrymme för att levandegöra dem i föreningen.